ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านวังแคน  ตำบลน้ำสวย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000  
โทร. 042870229  0956491611
web.wungkan.loei1.go.th  
 Email  wungkan@loei1.go.th
รหัสผ่าน 42010049  ( smiss)

Comments